Os comedores de patacas (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition) par Manuel Rivas

Os comedores de patacas (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition) par Manuel Rivas

Titre de livre: Os comedores de patacas (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition)

Auteur: Manuel Rivas

Broché: 128 pages

Date de sortie: December 12, 2016

Éditeur: Edicións Xerais

Obtenez le livre Os comedores de patacas (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition) par Manuel Rivas au format PDF ou EPUB. Vous pouvez lire des livres en ligne ou les enregistrer sur vos appareils. Tous les livres sont disponibles au téléchargement sans avoir à dépenser de l'argent.

Manuel Rivas avec Os comedores de patacas (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition)

O protagonista de Os comedores de patacas é Sam, un adolescente enganchado na droga que habita nos lindes da delincuencia. A vida de Sam, retratada desde o profundo lirismo e a poesía íntima que emana da narrativa de Manuel Rivas, móvese a cabalo entre dous espacios, entre dúas culturas, a urbana e a rural, que se xuntan no sincretismo que preside a cotianidade deste adolescente galego. O paro, o walkman, o teléfono, o rap, os colegas, o contacto co sexo, o ruído dos tractores, o poder da amizade, as ensoñacións do protagonista, un accidente de coche, a incomunicación, ese Algo que Sam se mete, o reencontro coa aldea, a avoa... constitúen os referentes vitais dun protagonista tenro e entrañable, que camiña pola vida empuxado polo optimismo. O Manuel Rivas de Os comedores de patacas é un escritor limpo, que tece a súa narrativa desde a sinxeleza, o humor e unha inesgotable capacidade para contar con axilidade, con ritmo e con precisión.